Ring oss: 08-55 801 301
Vi hjälper dig att starta aktiebolag
snabbt och enkelt

Revisor för ditt bolag

Frivilligt i nystartade aktiebolag/lagerbolag!

Revisorsplikten är sedan 2010-11-01 avskaffad och att ha revisor (auktoriserad eller godkänd) i nystartade och små aktiebolag är inget längre något krav. Trots frivilligheten kan det ibland vara bra att ha revisor och har du behovet men inte känner någon kan vi förmedla en kontakt.

Vilka aktiebolag kan välja att inte ha revisor?

Alla nystartade aktiebolag kan välja att inte ha revisor, därför är också revisor frivilligt vid köp av våra lagerbolag.

För ett befintligt (ej nystartat) aktiebolag gäller att bolaget inte behöver ha revisor om bolaget ligger under en viss storlek. Den storlek som gäller är att bolaget inte behöver har revisor om bolaget ligger under 2 av följande 3 gränsvärden:

  • 3 anställda (i medeltal)
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Dessutom är det så att befintliga bolag måste ligga över 2 av de 3 gränsvärdena två räkenskapsår i rad för att revisionsplikt ska inträda. Det är därför du som köper ett lagerbolag alltid kan börja utan revisor om du vill, även om du kanske tror att ditt bolag kommer att ligga över 2 av de 3 gränsvärdena. Du kan alltså lugnt avvakta i två räkenskapsår och först därefter stämma av mot gränserna för att då konstatera om du måste ha revisor för bolaget eller inte.

Om avstämningen visar att bolaget behöver revision ska revisor väljas för det år som följer de två år då gränsvärdena överskridits, dvs för det tredje räkenskapsåret (år 3).

Har du behov av revisor?

Genom vårt kontaktnät med företag inom revision kan vi förmedla en kontakt om du har behov av revisionstjänster. Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp med att hitta en bra revisor!


Gratis konsultation

Fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig med dina frågor kring att snabbt och enkelt starta ett aktiebolag.

Jag hjälper dig gärna

Mats, Bolagsexpert

Eller ring oss direkt: 08-55 801 301