Ring oss: 08-55 801 301
Vi hjälper dig att starta aktiebolag
snabbt och enkelt

Så här går det till

724577-numbered-toy-blocks
 

Texten nedan finns också i PDF-filen “Så här går det till att köpa lagerbolag av oss“. För att spara filen på din hårddisk, högerklicka på länken och välj “Spara länk/mål som…”.

Steg 1. Beställ och få köpdokumenten till din e-post

Fyll i vårt beställningsformulär enligt dina önskemål.
Bland annat måste du fylla i bolagets namn, verksamhet, styrelse och om du vill ha revisor.
När vi mottagit beställningen skapar vi dina köpdokument. Vi mejlar sedan snarast möjligt ut dem till dig som PDF-filer.
Ett original av dokumentet som ger dig tillstånd att i lagerbolagets namn öppna ett bankkonto skickas dessutom till dig via posten. Vissa banker kan kräva detta dokument i original vid kontoöppning. Ibland kan det vara ok för banken att få fullmakten via mejl eller fax istället för att få originalet.

Steg 2. Underteckna dokument, öppna bankkonto, betala, returnera dokumenten

När du fått köpdokumenten på din mejl gör du följande:
 • Skriv ut dokumenten på din skrivare.
 • Se till att dokument blir underskrivna av de som behöver skriva under.
 • Gå till valfri bank och öppna konto i lagerbolagets namn. Ta med underskrivna dokument. Sätt in minst 50 000 kr (aktiekapitalet) på kontot och betala vår faktura (från de 50 000 kronorna om du vill).
 • Returnera underskrivna dokument samt insättningsintyg från banken till oss (via post eller enligt överenskommelse genom besök på vårt kontor i Stockholm).

Steg 3. Bolagspärm och slutredovisning från oss till dig
– Generalfullmakt m.m. till dig samt ändringsanmälan till Bolagsverket

När vi fått de underskrivna dokumenten och vårt arvode postar vi direkt ett brev till dig som innehåller bl.a:
 • Generalfullmakt för bolagets nya firmatecknare, vilket visar att du/ni tecknar firman innan du/ni fått ett nytt registreringsbevis.
 • Ett av oss undertecknat köpeavtal.
Vi postar samtidigt ändringsanmälan och betalar ändringsavgiften till Bolagsverket. Du/ni äger nu bolaget och kan starta verksamheten!
Oftast också direkt (men senast inom en vecka) postar vi en slutredovisning till dig i form av en bolagspärm som innehåller bl.a:
 • Registreringsbevis
 • Aktiebok
 • Extra bolagsstämmoprotokoll
 • Fondnota
 • Lagerbolagets bokföring
När Bolagsverket är klar med sin handläggning skickar de det nya registreringsbeviset direkt till dig utan fördröjande mellanhänder.

 


Gratis konsultation

Fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig med dina frågor kring att snabbt och enkelt starta ett aktiebolag.

Jag hjälper dig gärna

Mats, Bolagsexpert

Eller ring oss direkt: 08-55 801 301